ZGŁOSZENIA

Administratorem danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest KDK INFO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Białymstoku, adres: ul. Jana Kilińskiego 17, 15-089 Białystok, telefon: 690 311 591, 517 263 186, e-mail: kdkinfo@kdkinfo.pl (czytaj więcej)