POŚREDNICTWO

Łączymy światy pracownika i pracodawcy oraz integrujemy partnerów biznesowych. Pomagamy nawiązywać kontakty, utrzymywać pozytywne relacje z uczestnikami rynku wspierającymi się w sferze zawodowej. Niezależnie od tego, po której stronie procesu rekrutacyjnego się znajdujesz, możesz liczyć na nas. Znajdziemy pracowników do Twojej firmy, jak również stanowiska pracy odpowiadające wymaganiom i kompetencjom pracowników. Usługi świadczymy na terenie całej Polski, jednak dużą część swoich działań koncentrujemy w Warszawie i województwie mazowieckim. Zapraszamy do współpracy!