OFERTA

W ramach oferty zapewniamy:
Pozyskiwanie dotacji
• wysłuchamy czego potrzebujesz
• znajdziemy partnerów i źródła finansowania
• stworzymy biznes plan
• przygotujemy dokumenty aplikacyjne
• napiszemy wniosek i złożymy go za Ciebie
Prowadzenie i obsługę projektów
• zajmiemy się działaniami promocyjnymi
• przeprowadzimy projekt zgodnie z jego założeniami
• przygotujemy wymagane zestawienia i dokumentację
• będziemy monitorować terminy sprawozdań, pomiar wskaźników oraz analizę celów projektu
• zajmiemy się bieżącym kontaktem z instytucjami nadzorującymi
• pomożemy w przygotowaniu do kontroli projektu oraz w wypełnieniu zaleceń pokontrolnych
Rozliczanie
• sprawdzimy kwalifikowalność wydatków
• zweryfikujemy dokumenty rozliczeniowe
• przeprowadzimy nadzór nad procesem rozliczenia otrzymanych środków
• przygotujemy niezbędne raporty i wnioski o płatność