SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

Są to szkolenia dopasowane do potrzeb konkretnej grupy i stworzone w oparciu o jej oczekiwania. W całości poświęcone są specyfice danej branży, a tym samym przyczyniają się do ugruntowania oraz poszerzania wiedzy niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorcy. Rozwiązują często konkretne problemy, które zaistniały w danej firmie i są związane z lukami w wykształceniu jej pracowników, bądź też wdrażają ich do zastosowania nowych technologii wprowadzanych w firmie. Tego rodzaju szkolenia tworzone są „na zamówienie” konkretnej firmy.