DOŚWIADCZENIE

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ – program wsparcia wojennych uchodźców z Ukrainy. Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2025 finansowanego w 100% ze środków rezerwy Funduszu Pracy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Dofinansowanie 1 273 000,00 pln, całkowita wartość projektu 1 273 000,00 pln.

AKADEMIA BUDOWLANA – projekt opracowany przez Polską Agencję Rozwoju i Przedsiębiorczości. Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Edycja I „Kompetencje dla budownictwa”, lata 2019-2022, dofinansowanie 1 806 090,00 pln, całkowita wartość projektu 2 158 090,00 pln. Edycja II „Kompetencje dla budownictwa II i sektora komunikacji marketingowej”, lata 2020-2023, dofinansowanie 7 744 622,33 pln, całkowita wartość projektu 9 354 477,53 pln.

PROFESJONALNE KADRY PROCESU WSPOMAGANIA – projekt opracowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja w latach 2019-2020, dofinansowanie 2 705 674,37 pln, całkowita wartość projektu 2 789 355,37 pln.

KOMPLEKSOWY PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ – projekt na rzecz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Realizacja w latach 2018-2020, dofinansowanie 661 768,81 pln, całkowita wartość projektu 696 598,75 pln.