fbpx

Widget Menu

Aenean lacinia varius vulputate. Cras in tellus eros, vitae volutpat lectus. Suspendisse nec elit nec mi pretium ullamcorper.

Włodzimierz Gawroński

Długoletni trener biznesu, specjalizujący się w zagadnieniach: zarządzania projektami, procedury FIDIC, prawa europejskiego, analizy Due diligence, pozyskiwania funduszy UE. i standardami PRINCE 2 oraz PMI. Posiada dużą wiedzę i praktykę w tym zakresie, którą zdobył między innymi, jako akredytowany w latach 1995-1998 przy Departamencie XVI Komisji Europejskiej w Brukseli, Wiceprezydent Miasta i Ekspert Bankowy.

Ukończył między innymi ; Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego z tytułem magistra Wydział Zarządzania i informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu z tytułem magistra, Magisterskie Studia Menedżerskie – typu MBA.( Master of Business Administration)
Stały członek i uczestnik paneli grupy „Euromoney”; Ekspert bankowy ds. UE. i
Jednostek samorządowych w zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych.
Specjalizuje się w praktyce i teorii zarządzania projektami, ze szczególnym uwzględnieniem standardu PRINCE 2 w zakresie skutecznej realizacji projektów i zarządzania ryzykiem. Karierę zawodową zaczynał w administracji państwowej, kierował firmami produkcyjnymi, realizował przedsięwzięcia inwestycyjne. Od wielu lat jest trenerem biznesu

Szkolenia dedykowane w tym: PRINCE 2, PMI, PCM, FIDIC,

Prowadził z tego zakresu wiele szkoleń, między innymi dla :

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Skarbu, Banku PKO BP, Związku Miast Polskich, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Centrum Projektów Europejskich przy MRR, Miast; Konin, Lublin, Szczecin, Jelenia Góra, Wałbrzych, Poznań, Firm Produkcyjnych, Budowlanych i Deweloperskich itd.

Projekty specjalne
Autor i współautor 17 pozytywnie rozpatrzonych projektów kierowanych do funduszy pomocowych Komisji Unii Europejskiej, m.in. : Allan (Strategia Funduszy Regionalnych), Typin (Telematic Young People in Network), Cyber Skills (Cybernetyczne umiejętności);
Autor i współautor 6 pozytywnie rozpatrzonych projektów finansowanych z linii Banku Światowego i Europejskiego Banku Rozbudowy i Rozwoju; między innymi: Inkubatora Przedsiębiorczości, Funduszu Kredytowego dla MSP, Centrum Wiedzy o Biznesie, koncepcji Parku Technologicznego itp.

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl