fbpx

Widget Menu

Aenean lacinia varius vulputate. Cras in tellus eros, vitae volutpat lectus. Suspendisse nec elit nec mi pretium ullamcorper.

Grzegorz Łabuda

Adwokat prowadzący kancelarię adwokacką we Wrocławiu
(od 2008 r., Łabuda Razowski Wojciechowski adw. sp.p.).

Specjalizuje się w prawie karnym skarbowym, autor ok. 40 publikacji z zakresu prawa karnego (monografii, artykułów, publikacji popularyzujących prawo).

W latach 1998-2008 pracownik aparatu skarbowego, w tym w okresie 1999-2004 sprawujący funkcję oskarżyciela skarbowego (Pierwszy Urząd Skarbowy we Wrocławiu 1999-2003, Dolnośląski Urząd Skarbowy we Wrocławiu 2004-2008).

W 2002 r. ukończył aplikację prokuratorską w okręgu Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze.

W 2001 r. ukończył Studia Podyplomowe Prawa Karnego Gospodarczego ze specjalizacją prawa karnego skarbowego (UWr).

W 2003 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa karnego materialnego na Uniwersytecie Wrocławskim na podstawie rozprawy pt. Narażenie na niebezpieczeństwo jako problem dogmatyczny oraz jego przejawy w konstrukcjach deliktów karnoskarbowych (promotor prof. dr hab. Jacek Giezek).

Prowadzi i prowadził wiele szkoleń z zakresu prawa karnego skarbowego (Podyplomowe Studia Doradztwa Podatkowego i Zarządzania Podatkami UE we Wrocławiu (2006-obecnie), Podyplomowe Studia Rachunkowości UE we Wrocławiu (2006-obecnie), Podyplomowe Studia Prawa Karnego Gospodarczego UJ w Krakowie (2013-obecnie), szkolenia dla sędziów, prokuratorów i adwokatów w ramach szkoleń prowadzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości i izby adwokackie (2005-obecnie), szkolenia dla pracowników komórek karnoskarbowych w urzędach skarbowych i inspektorów kontroli skarbowej w ramach szkoleń prowadzonych przez Ministerstwo Finansów (2007-2009), szkolenia dla aplikantów adwokackich ORA Wrocław (2008-2013), szkolenia dla pracowników i klientów Deloitte oraz PWC i Roedl&Partner, szkolenia dla prywatnych firm szkoleniowych (np. KDK Info w cyklu corocznych kongresów rachunkowości – dla głównych księgowych i dyrektorów finansowych).

Doświadczenie zawodowe podpisanego obejmuje prowadzenie postępowań karnych skarbowych jako tzw. finansowy organ postępowania przygotowawczego (śledztwa, dochodzenia, postępowania sądowe 1999-2008) oraz prowadzenie stałej praktyki w zakresie prawa karnego skarbowego jako obrońca i pełnomocnik, w tym również z ramienia podmiotów będących liderami w swoich branżach (2008-obecnie).

Członek Komisji Legislacyjnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej (2010-obecnie), z ramienia której przygotował stanowisko NRA do projektu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości noweli do kodeksu postępowania karnego (tzw. wielkiej noweli, która wejdzie w życie w dniu 1 lipca 2015 r.).

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl