fbpx

Widget Menu

Aenean lacinia varius vulputate. Cras in tellus eros, vitae volutpat lectus. Suspendisse nec elit nec mi pretium ullamcorper.

Daniel Kowalski

Trener oraz menadżer projektów rozwojowych specjalizujący się w szkoleniach oraz budowaniu procesów szkoleniowo-wdrożeniowych z zakresu sprzedaży telefonicznej i bezpośredniej, wywierania wpływu społecznego, zarządzania, komunikacji interpersonalnej, oraz szeroko pojętego HRM. Absolwent Akademii Trenerów Biznesu Grupy SET, Szkoły Trenerów Biznesu Moderator, Kursu Trener Konsultant Partnerem dla biznesu House of Skills, Kursu Zarządzania Projektami wg. IPMA oraz Szkoły Coachów Akademii SET. Doświadczenie menadżerskie, trenerskie oraz jako specjalista ds. HRM zdobywał w firmie z branży finansowej o zasięgu światowym, prowadząc autorskie projekty w ramach własnej działalności szkoleniowo-doradczej oraz współpracując z czołowymi firmami szkoleniowo-doradczymi w Polsce. Inicjuje i prowadzi projekty szkoleniowe nakierowane na zwiększenie wyników sprzedaży, podniesienie jakości obsługi klienta oraz efektywniejsze zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji. W ramach projektów doradczo-rozwojowych wdrażał systemy wynagrodzeń oraz modele kompetencji dla działów handlowych, produkcyjnych oraz kadry menadżerskiej średniego szczebla. Członek Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu. Prowadzi zajęcia dla trenerów, konsultantów i coachów biznesu w Akademii Trenerów i Akademii Coachów Biznesu Grupy SET. Projektuje i wdraża strategie HRM w międzynarodowych korporacjach działających na polskim rynku. Jest ekspertem merytorycznym Akademii HR NEWS i SALES NEWS, w ramach której prowadzi zajęcia z zakresu zarządzania wynagrodzeniami, wartościowania stanowisk oraz sprzedaży doradczej B2B.  Posiada ponad 4000 godzin zrealizowanych szkoleń, warsztatów i treningów dla przedstawicieli handlowych, doradców klienta, telemarketerów, trenerów, specjalistów ds. HR oraz kadry menadżerskiej średniego i wyższego szczebla. Autor artykułów o tematyce HR-owej
i szkoleniowej oraz biznesowej na łamach miesięcznika Personel i Zarządzanie.
Trener, Konsultant i Coach Biznesu, od 2010 roku właściciel firmy szkoleniowo-doradczej
Progress Partner. 

ZREALIZOWANE PROJEKTY

 • PROCES ROZWOJOWY z zakresu zaawansowanych technik sprzedaży dla ponad 200 pracowników wydziału telemarketingu, kierowników liniowych i specjalistów zespołu monitorowania jakości  Banku Millennium S.A. Badanie potrzeb rozwojowych departamentu, stworzenie programu  merytorycznego procesu, prowadzenie szkoleń, prowadzenie sesji coachingowych, doradztwo dla kadry menadżerskiej oraz zespołu monitorowania jakości przy opracowaniu nowych standardów jakości, modelu kompetencji w zakresie telesprzedaży oraz systemu premiowo-motywacyjnego;
 • PROCES ROZWOJOWY z zakresu skutecznych technik telesprzedaży dla 20 konsultantów
  multi zadaniowego wydziału Call Center firmy SKOK Kopernik. Badanie potrzeb rozwojowych, stworzenie programu  merytorycznego, prowadzenie szkoleń, ewaluacja efektów biznesowych procesu do poziomu zmiany zachowań na stanowisku pracy;
 • PROJEKT SZKOLENIOWY z zakresu skutecznych metod sprzedaży bezpośredniej skierowany
  do 20 doradców techniczno-handlowych oraz kilkuosobowej kadry menadżerskiej firmy Norquimia S.A.  Stworzenie programu  merytorycznego, prowadzenie szkoleń;
 • PROJEKT SZKOLENIOWY z zakresu skutecznych metod sprzedaży bezpośredniej
  i telefonicznej
  dla kadry menadżerskiej oraz telefonicznych doradców klienta firmy Konferental.  Badanie potrzeb szkoleniowych, stworzenie programu merytorycznego, prowadzenie szkoleń, prowadzenie sesji coachingowych, doradztwo w zakresie sprzedaży
   i dotarcia do klientów,
 • PROJEKT SZKOLENIOWY z zakresu technik sprzedaży bezpośredniej oraz standardów obsługi klienta dla kadry menadżerskiej średniego i wyższego szczebla oraz stylistów firmy
  Marco Aldany Sp. z o.o. Badanie potrzeb szkoleniowych, stworzenie programu  merytorycznego, prowadzenie szkoleń, doradztwo dla kadry menadżerskiej w zakresie budowy systemu motywacyjnego oraz monitorowania jakości obsługi klienta, ewaluacja efektów biznesowych projektu do poziomu zmiany zachowań na stanowisku pracy;
 • CYKLICZNE WARSZTATY z zakresu skutecznych technik sprzedaży bezpośredniej oraz metod wywierania wpływu społecznego dla współpracowników firmy Spectrum Brands Sp. z o.o. odpowiedzialnych za sprzedaż i obsługę klienta. Stworzenie programu  merytorycznego, prowadzenie szkoleń, doradztwo dla kadry menadżerskiej w zakresie sprzedaży;
 • PROJEKT DORADCZO-SZKOLENIOWY mający na celu zbudowanie i zarządzanie kilkuosobowych zespołem Call Center w Firmie2000 Sp. z o.o. Doradztwo dla kadry menadżerskiej w zakresie: rekrutacji konsultantów, standardów jakości i modelu kompetencji w obszarze telesprzedaży, stworzenia sytemu motywacyjnego oraz zarządzania bazami klientów. Stworzenie programu  merytorycznego szkoleń, prowadzenie warsztatów
  z telesprzedaży i zarządzania zespołem oraz prowadzenie sesji doradczych i coachingowych,
 • PROJEKT DORADCZO-SZKOLENIOWY mający na celu optymalizację procesu sprzedaży
  w bezpośredniej obsłudze klienta i dziale Call Center
  firmy Biuro Informacji Kredytowej S.A.Badanie potrzeb rozwojowych organizacji,doradztwo dla kadry menadżerskiej w zakresie standardów jakości i modelu kompetencji w obszarze sprzedaży, stworzenie programu merytorycznego szkoleń, prowadzenie warsztatów z zakresu sprzedaży i zarządzania zespołem, ewaluacja efektów projektu do poziomu zmian w zachowaniach uczestników oraz zmiany wyników biznesowych.
 • PROJEKT SZKOLENIOWY z zakresu technik sprzedaży i utrzymania klienta oraz efektywnego zarządzania czasem dla kadry menadżerskiej średniego i wyższego szczebla oraz handlowców firmy LeadR Sp. z o.o. Badanie potrzeb rozwojowych,stworzenie programu  merytorycznego, prowadzenie szkoleń, wsparcie kadry menadżerskiej w zakresie wdrażania kompetencji sprzedażowych oraz efektywnego zarządzania czasem pracy.
 • PROJEKT SZKOLENIOWY z zakresu tworzenia, wdrażania i  utrzymania nowoczesnych standardów obsługi klienta dla kadry menadżerskiej wyższego szczebla firmy JAS-FBG S.A. Stworzenie programu  merytorycznego, prowadzenie szkoleń, wsparcie kadry menadżerskiej
  i działu HR w zakresie wdrażania kompetencji obsługowych w standardach obsługi klienta.
 • SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU AKADEMII SET – Szkoła Trenerów Biznesu realizowana
  w oparciu o model kluczowych kompetencji trenera SET. Prowadzenie warsztatów z zakresu rozwijania kompetencji trenerskich, prowadzenie sesji doradczych dla uczestników kursu.
 • PROJEKT DORADCZO-ROZWOJOWY w obszarze rozwiązywania problemów biznesowych metodami kreatywnymi dla kadry menadżerskiej średniego i wyższego szczebla oraz ekspertów departamentu ryzyka ING na ŻYCIE  S.A. Badanie potrzeb rozwojowych, stworzenie programu  warsztatów, prowadzenie warsztatów, doradztwo dla kadry menadżerskiej w zakresie optymalizacji systemowych rozwiązań wewnętrznych;
 • PROJEKT OCENY KOMPETENCJI STRUKTUR TRENERSKICH Banku BPH – przygotowanie
  i realizacja projektu Development Center, opracowanie systemu oceny kompetencji
  i wskaźników, stworzenie raportów dla uczestników developmentu. 
 • PROCES COACHINGOWO – SZKOLENIOWY dla kadry menadżerskiej średniego i wyższego szczebla oraz doradców handlowych firmy Axium Sp. z o.o. Badanie potrzeb rozwojowych, prowadzenie sesji coachingowych dla kadry menadżerskiej odpowiedzialnej za działy handlowe, prowadzenie szkoleń i warsztatów, ewaluacja efektów projektu.
 • PROJEKT SZKOLENIOWY dla kadry menadżerskiej średniego szczebla firmy Carrefour
  Sp. z o.o.
  Badanie potrzeb rozwojowych i szkoleniowych, stworzenie programu szkoleń
  z zakresu kompetencji przywódczych i coachingowych oraz rozwoju podległych pracowników, ewaluacja efektów projektu.
 • CYKLICZNE WARSZTATY z zakresu  zarządzania wynagrodzeniami, wartościowania stanowisk i kompetencji w organizacji oraz sprzedaży doradczej B2B dla klientów Akademii HR NEWS / SALES NEWS oraz KDK INFO
 • PROJEKT SZKOLENIOWY dla przedstawicieli handlowych oraz kadry kierowniczej odpowiedzialnej za sprzedaż firmy usług Badanie potrzeb szkoleniowych, przygotowanie warsztatów z zakresu sprzedaży, pozyskiwania i utrzymania klientów, prowadzenie warsztatów, ewaluacja efektów projektu.
 • PROJEKT DORADCZO-ROZWOJOWY z zakresu z zakresu technik  telesprzedaży i utrzymania klienta oraz efektywnego zarządzania czasem dla konsultantów telesprzedaży oraz  kadry menadżerskiej średniego szczebla firmyRaiffeisen Insurance Agency Sp. z o.o.
  Badanie potrzeb rozwojowych, stworzenie programu  merytorycznego, prowadzenie szkoleń, wsparcie kadry menadżerskiej w zakresie wdrażania kompetencji sprzedażowych oraz efektywnego zarządzania czasem pracy, prowadzenie sesji coachingowych dla managerów, ewaluacja efektów projektu na poziomie wyników biznesowych.  
 • PROJEKT SZKOLENIOWY dla telemarketerów oraz kadry kierowniczej odpowiedzialnej
  za sprzedaż firmy usług
  Enterprise East Sp. z o.o. Badanie potrzeb szkoleniowych, przygotowanie warsztatów z zakresu sprzedaży, pozyskiwania i utrzymania klientów, prowadzenie warsztatów, ewaluacja efektów projektu. Warsztaty realizowane były w języku angielskim.
 • PROJEKT DORADCZO-ROZWOJOWY z zakresu z zakresu technik  telesprzedaży i utrzymania klienta dla konsultantów telesprzedaży oraz  kadry menadżerskiej średniego szczebla firmy Mango-Media Sp. z o.o. Badanie potrzeb rozwojowych,stworzenie programu merytorycznego, prowadzenie szkoleń, wsparcie kadry menadżerskiej w zakresie wdrażania kompetencji sprzedażowych oraz efektywnego zarządzania czasem pracy, ewaluacja efektów projektu na poziomie wyników biznesowych.
 • PROJEKT SZKOLENIOWY dla trenerów wewnętrznych i ekspertów w roli trenera firmy Badanie potrzeb szkoleniowych, stworzenie programu szkoleń
  z zakresu kompetencji trenerskich i doradczych,  ewaluacja efektów projektu. Warsztaty realizowane były w języku angielskim.
 • PROJEKT SZKOLENIOWY dla doradców ubezpieczeniowych oraz kadry kierowniczej odpowiedzialnej za sprzedaż usług firmy Aviva Sp. z o.o. Badanie potrzeb szkoleniowych, przygotowanie warsztatów z zakresu pozyskiwania klientów za pomocą narzędzi on-line, przygotowanie trenerów współprowadzących, prowadzenie warsztatów, ewaluacja efektów projektu.

 

 

 • WARSZTATY Z ZAKRESU WSPŁPRACY W ORGANIACJI W OPARCIU O GRY SZKOLENIOWE dla pracowników oraz kadry kierowniczej firmy Procardia Medical Sp. z o.o. Badanie potrzeb szkoleniowych, przygotowanie warsztatów z zakresu psychologii współpracy w oparciu o gry szkoleniowe, przygotowanie trenerów współprowadzących, ewaluacja efektów warsztatów.
 • WARSZTATY Z ZAKRESU PRZYWÓDZTWA I ZARZĄDZNIAdla  kadry kierowniczej Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji rolnictwa. Badanie potrzeb szkoleniowych, przygotowanie warsztatów z zakresu przywództwa i zarządzania, przygotowanie trenerów współprowadzących, prowadzenie warsztatów, ewaluacja efektów warsztatów.
 • WARSZTATY Z ZAKRESU SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ W OBASZRZE B2B ORAZ PSYCHOLOGII PROCESU HANDLOWEGOdla przedstawicieli handlowych i kadry kierowniczej ds. exportu Grupy AZOTY S.A. Badanie potrzeb szkoleniowych, przygotowanie warsztatów z zakresu sprzedaży B2B oraz psychologii procesu handlowego, prowadzenie warsztatów, ewaluacja efektów warsztatów.
 • PROJEKT OCENY KOMPETENCJI MENADŻERSKICH SCHULKE POLSKA Sp. z o.o. przygotowanie i realizacja projektu Development Center, opracowanie systemu oceny kompetencji , stworzenie raportów dla uczestników developmentu. 
 • PROCESY COACHINGOWE dla dwóch specjalistów oraz menadżera średniego szczebla  firmy Procardia Medical Sp. z o.o. Badanie potrzeb rozwojowych, prowadzenie sesji coachingowych i treningowych, ewaluacja efektów procesów rozwojowych. 
 • PROJEKT SZKOLENIOWY dla trenerów wewnętrznych Banku BPH S.A.
  Projektowanie programu szkoleń z zakresu kompetencji trenerskich a w szczególności z radzenia sobie z sytuacjami trudnymi na sali szkoleniowej,  konsultacje dla uczestników projektu, ewaluacja efektów projektu.
 • PROCESY COACHINGOWE dla trzech specjalistów ds. pozyskiwania klientów firmy Arteria S.A. Badanie potrzeb rozwojowych, prowadzenie sesji coachingowych i treningowych, ewaluacja efektów procesów rozwojowych. 
 • PROJEKT SZKOLENIOWY dla doradców oraz kadry kierowniczej odpowiedzialnej
  za sprzedaż i windykacje usług firmy Straetus
  Badanie potrzeb szkoleniowych, przygotowanie, kadry trenerskiej do realizacji warsztatów z zakresu sprzedaży, pozyskiwania, klientów oraz windykacji, ewaluacja efektów projektu.
 • PROJEKT SZKOLENIOWY dla kadry menadżerskiej wyższego i średniego szczebla oraz doradców ubezpieczeniowych firmy Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Badanie potrzeb szkoleniowych, przygotowanie warsztatów z zakresu sprzedaży B2C i B2B oraz psychologii procesu handlowego, prowadzenie warsztatów, ewaluacja efektów warsztatów.
 • PROJEKT SZKOLENIOWY dla kadry menadżerskiej wyższego i średniego szczebla firmy Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A Badanie potrzeb szkoleniowych, przygotowanie warsztatów z zakresu zarządzania kadrą doradców ubezpieczeniowych, prowadzenie warsztatów, przygotowanie zadań przed i po szkoleniowych jak również informatora wspierania pracowników, prowadzenie teleklas wdrożeniowych dla kadry menadżerów handlowych, ewaluacja efektów projektu.
 • Superwizje oraz warsztaty dla kadry trenerów wewnętrznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Prowadzenie indywidualnych 8-godzinnych superwizji dla grona trenerów wewnętrznych z zakresu rozwoju kompetencji miękkich. Przygotowanie indywidualnych raportów oraz oceny kompetencji trenerskich, udzielanie informacji zwrotnych w obszarach rozwojowych wynikających z prowadzonej superwizji trenerskiej. Projektowanie i realizacja warsztatów trenerskich z zakresu metod aktywizacji uczestników szkoleń w ZUS.
 • PROJEKT SZKOLENIOWY dla trenerów wewnętrznych Avon Group International
  Projektowanie programu szkoleń z zakresu kompetencji trenerskich a w szczególności
  z projektowania efektywnych szkoleń i radzenia sobie z sytuacjami trudnymi na sali szkoleniowej,  konsultacje dla uczestników projektu, prowadzenie teleklas wdrożeniowych, ewaluacja efektów projektu. Projekt realizowany był w języku angielskim w Sofii i Warszawie.

 

PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE

 • Akademia Trenerów Biznesu Grupy SET (2010)
 • Warsztat Trenerski – prowadzenie szkoleń z zakresu reklamacji i obsługi trudnego klienta – 
  Communication One Consulting (2010)
 • Trening interpersonalny i warsztat pracy z grupą – Grupa SET (2011)
 • Wprowadzenie do Performance Coachingu – Grupa SET (2011)
 • Akademia Trenerów Biznesu Moderator (2012)
 • Kurs Trener Konsultant Partnerem dla Biznesu – House of Skills (2012)
 • Kurs Zarządzania Projektami wg IPMA – Firma2000 / DTI Polska (2012)
 • Coaching – Podstawy Praktykowania – Grupa SET  (2013)
 • Coaching – Techniki Zaawansowane – Grupa SET (2013)
 • Techniki Coachingowe w Pracy z Zespołem – Grupa SET (2013)
 • Coaching Sprzedawców – Grupa SET (2013)
 • Tworzenie Profili Kompetencyjnych na przykładzie zawodu trenera biznesu
  – Polskie Towarzystwo Trenerów Biznesu (2013)
 • Akademia Coachów Biznesu Grupy SET (2015)

PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE

 • Progress Partner  – Trener , Konsultant i Coach Biznesu / Menadżer / Właściciel
 • Akademia HR i SALES NEWS – Trener  i Konsultant Biznesu / Ekspert Merytoryczny
 • KDK Info Sp. z o.o.  – Trener Biznesu / Ekspert Merytoryczny
 • Most Wanted Sp. z o.o.  – Prelegent  i Trener Biznesu
 • Grupa SET Sp. z o.o.  – Trener , Konsultant i Coach Biznesu / Superwizor Trenerów i Coachów
 • Millennium Bank S.A. – Trener i Konsultant Biznesu / HR Biznes Partner
 • Millennium Bank S.A. – Menadżer w dziale obsługi i sprzedaży / Specjalista sprzedaży
  i utrzymania klienta

SPECJALIZACJE TRENERSKIE, DORADCZE i COACHINGOWE

 •  Rozwój kompetencji sprzedażowych oraz wywierania wpływu społecznego
 •  Negocjacje handlowe oraz techniki perswazji
 • Sprzedaż telefoniczna i bezpośrednia oraz zarządzanie zespołem Telesprzedaży / Call Center
 •  Wdrażanie standardów obsługi i utrzymania klienta w organizacji
 •  Rozwiązania i narzędzia HR-owe w organizacji
 •  Przywództwo sytuacyjne i rozwój kompetencji menadżerskich
 •  Komunikacja interpersonalna
 •  Efektywne zarządzanie czasem
 •  Rozwój kompetencji prezentacyjnych oraz wystąpień publicznych
 • Coaching biznesowy i mentoring

PUBLIKACJE BIZNESOWE ORAZ NAUKOWE

„Jak tworzyć i wdrażać systemy motywacyjno-premiowe dla działów sprzedaży?” w:
„Personel i Zarządzanie”, numer 12/285, grudzień 2013

„Czy korzystać z usług firmy doradczo-szkoleniowej czy wewnętrznych trenerów?” w:
„Personel i Zarządzanie”, numer 2/275, luty 2013

„Jak sobie radzić z trudnymi sytuacjami w pracy szkoleniowca?” w:
„Personel i Zarządzanie”, numer 12/273, grudzień 2012

„Co może zrobić trener biznesu aby uczestnicy szkolenia wynieśli z niego jak najwięcej korzyści?” w:”Personel i Zarządzanie”, numer 9/270, wrzesień 2012 

„Na co zwrócić uwagę wybierając zewnętrzną firmę szkoleniową?” w:
„Personel i Zarządzanie”, numer 8/269, sierpień 2012 

„Bezbłędny szkoleniowiec. Jakich błędów powinien się wystrzegać początkujący trener biznesu?” w:”Personel i Zarządzanie”, numer 4/265, kwiecień 2012 

„Jak udzielać informacji zwrotnej podczas oceny pracownika?” w:
„Personel i Zarządzanie”, numer 12/261, grudzień 2011

Prasowe opinie na temat chuligańskich zachowań kibiców na łamach „Przeglądu Sportowego” w: Nauki społeczne wobec sportu w współczesnego, K. Jankowski, D. Kowalski, Wydawnictwo BK, 2010 Warszawa.

Press Opinions o Hooligan Behaviour of Sport Fans in “Przegląd Sportowy” w:Social sciences towards contemporary sport, K. Jankowski, D. Kowalski, Wydawnictwo BK, 2009 Warszawa. 

 

WYKAZ GODZIN SZKOLENIOWYCH i COACHINGOWYCH Z POSZCZEGÓLNYCH SPECJALIZACJI:

 • Kierowanie zespołem – przywództwo, zarządzanie, coaching menadżerski – ok. 300h
 • Sprzedaż bezpośrednia – ok. 800h         
 • Negocjacje – ok. 100h
 • Telemarketing oraz sprzedaż telefoniczna – ok. 1300h
 • Obsługa klienta w tym tzw. trudnego klienta – ok. 250h
 • Trening Trenerów Biznesu – ok. 1000h
 • Narzędzia i rozwiązania HRM – ok. 400h 

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl