fbpx

Widget Menu

Aenean lacinia varius vulputate. Cras in tellus eros, vitae volutpat lectus. Suspendisse nec elit nec mi pretium ullamcorper.

Adrianna Filiks

PROFIL: Doświadczony trener, wykładowca akademicki, ekspert ZZL i coach, wieloletni dyrektor personalny, z ponad 20-letnią praktyką zawodową w zarządzaniu zasobami ludzkimi; ekspert w zakresie badania i wdrażania strategicznych obszarów ZZL, w tym zarządzania zamianą i motywowania, a także procesów rekrutacji, adaptacji, rozwoju i zarządzania karierą w firmie, systemów motywacyjnych i oceny. Posiada uprawnienia do stosowania testu MAPP (Motywacyjna Analiza Potencjału Pracowniczego).

WYKSZTAŁCENIE: Psycholog organizacji i pracy, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła również Podyplomowe Studium Prawa Pracy w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej, Uniwersytet Jagielloński, Międzynarodowe Studia Menedżerskie (EMBA) we Francuskim Instytucie Zarządzania oraz Podyplomowe Studia z Coachingu w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu.
SPECJALIZACJA: Jest ekspertem w zakresie przeprowadzania analizy strategicznej ZZL oraz strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem. W firmach o profilu usługowym, handlowym i produkcyjnym odpowiada za wdrożenie procesów rozwoju i zarządzania karierą w firmie, współpracuje z kadrą kierowniczą przy tworzeniu rozwiązań związanych z zarządzaniem zmianą, zarządzaniem wiekiem, systemów motywacyjnych, wprowadzaniu oceny jakości pracy. Specjalizuje się w badaniach motywacji i satysfakcji z pracy, badaniach potencjału pracowników i kandydatów do pracy, badaniach zachowań pracowników w organizacji, badaniach efektów i kosztów pracy. Posiada doświadczenie w opracowywaniu i wdrażaniu procesów rekrutacji i adaptacji nowozatrudnionych oraz systemów zwolnień monitorowanych pracowników. Prowadzi doradztwo w zakresie administracji personalnej i prawa pracy.

OSIĄGNIĘCIA ZAWODOWE: Przeprowadzenie /ponad 1800/ szkoleń i warsztatów z zakresu umiejętności miękkich, menedżerskich oraz różnych aspektów ZZL (rekrutacja, oceny pracownicze, zarządzanie zmianą, zarządzanie wiekiem, zarządzanie kompetencjami, zarządzanie szkoleniami etc.); prowadzenie audytów funkcji personalnej, diagnozy potrzeb szkoleniowych /w 20 firmach/; wdrażanie procesu zarządzania szkoleniami oraz realizacja Badań Motywacji i Satysfakcji; doradztwo w zakresie systemów motywacyjnych – konsultacje od 12 lat; realizacja /ok. 1000/ procesów rekrutacji i selekcji; doradztwo w zakresie zarządzania zmianą oraz zarządzania wiekiem dla firm z branży FMCG, chemicznej, produkcyjnej i innych. Wyróżnienia: I miejsce w konkursie Menedżer Szkoleń Roku 2000; laureatka konkursu Dyrektor Personalny Roku 2000 oraz specjalne wyróżnienie w konkursie Dyrektor Personalny Roku 2001 w kategorii Styl i wizerunek HR; I miejsce w Konkursie LIDER ZMIAN 2001 za najlepsze studium przypadku nowoczesnego zarządzania zasobami ludzkimi; uzyskanie dla firmy certyfikatu Godła w programie Inwestor w Kapitał Ludzki na rok 2001 oraz ponownie na rok 2002.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: 20-letnia praktyka w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi – w tym realizacja projektów z zakresu strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi, a także rekrutacji i selekcji, opracowywania i wdrażania systemów motywacyjnych, systemów szkoleń, oceny pracy oraz zarządzania zmianą;
Jest autorem programów szkoleniowych z zakresu różnych aspektów ZZL, a także zarządzania zmianą oraz zarządzania wiekiem w organizacji i aktywnym coachem.
Od 17 lat prowadzi warsztaty z zakresu zarządzania personelem dla zarządów, kadry kierowniczej i menedżerskiej w ramach szkoleń zamkniętych oraz cieszące się dużym uznaniem szkolenia otwarte /przykładowe tematy: organizacja działu personalnego, strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie zmianą, dobór pracowników, motywowanie pracowników, informacja zwrotna, coaching, kierowanie zespołem, ergonomia, systemy ocen, komunikacja wewnętrzna, proces odchodzenia pracowników, trudne rozmowy w HRM/; W jej szkoleniach i programach coachingowych uczestniczą pracownicy firm z większości branż w Polsce.
• Brała udział w projektach szkoleniowych przygotowujących kadrę menedżerską dużych firm do trudnego okresu zmian, w tym zarządzania zespołem, komunikowania zmian, prowadzenia trudnych rozmów i motywowania pracowników w zmianie, między innymi w takich firmach jak Energa S.A., International Paper Kwidzyn, Zakładach Azotowych Puławy, Narodowego Centrum Kultury, Wojskowych Zakładach Lotniczych oraz Energa Operator.
• Kadrę menedżerską (między innymi takich firm jak Neuca, Carrefour, Marwitt, FM Logistic, Tauron, Husar czy Lumileds) szkoli także z takich tematów jak budowanie efektywnych zespołów, dobór pracowników, prowadzenie rozmów oceniających i rozwojowych, skuteczne motywowanie czy efektywna komunikacja.
• Jako ekspert i doradca uczestniczyła także w ogólnopolskim projekcie Z wiekiem na Plus – szkolenia dla przedsiębiorstw kompleksowym programie wsparcia przedsiębiorstw w tworzeniu i wdrażaniu strategii zarządzania wiekiem, jako elementu budowania przewagi konkurencyjnej (PO KL II 2.1.3) 2010-2013.
• Posiada 17-letnie doświadczenie dydaktyczne, jako trener wewnętrzny i wykładowca uniwersytecki (tematyka zajęć obejmuje: Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi; Teorie motywacji, badanie satysfakcji i motywacji, projektowanie systemów motywacyjnych; Projektowanie systemu ocenienia pracowników; Zarządzanie wiekiem; Rekrutacja i selekcja; Zarządzanie polityką szkoleniową) oraz 11-letnią praktykę w zakresie doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy.
Przygotowała i wdrożyła autorską procedurę Trenerów Wewnętrznych. Jest autorką i współautorką licznych publikacji z dziedziny ZZL, w tym m.in. współautorem Podręcznika dla trenera – przygotowanego w ramach Projektu PARP Inwestycja w Kadry III, 2010 (autorka rozdziałów: „Strategia Personalna, Proces naboru pracowników, Proces oceniania, Proces odchodzenia pracowników, Komunikacja wewnętrzna, Zarządzanie szkoleniami”).

WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE S.A.: Dyrektor Pionu Spraw Pracowniczych i Rozwoju Organizacji: do jej obowiązków należało opracowanie i wdrażanie polityki personalnej zgodnie ze strategią firmy. Zarządzanie Pionem Spraw Pracowniczych i Rozwoju Organizacji.
ZIBI Sp. z o.o.: Dyrektor ds. Personalnych odpowiadała za opracowanie i wdrażanie polityki personalnej zgodnie ze strategią firmy oraz efektywne zarządzanie działem personalnym.

CZŁONKOSTWO W STOWARZYSZENIACH I ORGANIZACJACH: członek Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, w latach 2001-2003 Prezes Zarządu Oddziału Warszawskiego PSZK, w latach 2003-2006 członek Rady Nadzorczej Stowarzyszenia.

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA NA UCZELNIACH/ CZŁONKOSTWO W STOWARZYSZENIACH I ORGANIZACJACH: Wykładowca na Uniwersytecie Gdańskim, ALK Warszawie (MBA dla HR, podyplomowe studium ZZL) oraz Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu i Bydgoszczy (Podyplomowe Studium Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Podyplomowe Studium Psychologii Zarządzania oraz Podyplomowe Studium Akademii Trenera Biznesu) m.in. z takich tematów jak: Teorie motywacji, badanie satysfakcji i motywacji, projektowanie systemów motywacyjnych; Projektowanie systemu oceniania pracowników; Zarządzanie wiekiem; Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi; Rekrutacja i selekcja; Zarządzanie polityką szkoleniową. Współautorka podręcznika Zarządzanie zasobami ludzkimi w Projekcie Inwestycja w Kadry. Autorka Planera kariery.

Kluczowi Klienci:
MPiPS, CRZL, PARP, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, MSWiA, ARiMR, Narodowe Centrum Kultury, Urzędy Miasta oraz Urzędy Gminy w województwie kujawsko-pomorskim oraz w województwie dolnośląskim, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Urzędy Pracy, 44 WOG;

• ABB Zwar
• ACCOR
• Amplico Life
• Aster
• Agora
• Animex
• Alcatel Lucent Technologies
• Bonair
• Bureau Veritas
• Carlson Wagonlit Travel
• Carrefour Polska
• Ciech
• Energa Obrót
• Energa Operator
• De Heus
• Euro AGD
• Infinitymedia
• Jeronimo Martins Dystrybucja
• Lotos
• Lumileds
• Marwitt
• Merck
• MTV Networks Polska
• Netia
• ORBIS
• Pegasus Group
• Pepsi co.
• PGNiG
• PKO BP
• Polskie Radio
• Procter & Gamble
• Prószyński i S-ka
• Securitas
• Sodexho Polska
• Tchibo
• Telekomunikacja Polska
• TVP S.A.
• Universal Leaf Tobacco
• Ursus
• Wojskowe Zakłady Lotnicze
• WSIP
• Wydawnictwo Murator
• Zakłady Azotowe Puławy
• Zibi

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl