Formularz Zgłoszeniowy

Szkolenie: Budowanie i wzmacnianie autorytetu managera, czyli sztuka skutecznego kierowania innymi

Data szkolenia: 2018-06-04 - 2018-06-05
Kod szkolenia:

Osoba zgłaszana:

Osoba do kontaktu:

Dane firmy (nieobowiązkowe dla osób prywatnych)