Formularz Zgłoszeniowy

Szkolenie: Samochód w firmie w ujęciu podatkowym. Korzyści - zagrożenia - regulacje. WAŻNE planowane zmiany od 2019 roku.

Data szkolenia: 2018-11-20
Kod szkolenia:

Osoba zgłaszana:

Osoba do kontaktu:

Dane firmy (nieobowiązkowe dla osób prywatnych)