Formularz Zgłoszeniowy

Szkolenie: SAMOCHÓD W FIRMIE W 2018 ROKU i DELEGACJE SŁUŻBOWE– z uwzględnieniem najnowszych zmian oraz najnowszego orzecznictwa i interpretacji organów skarbowych

Data szkolenia: 2018-06-21
Kod szkolenia:

Osoba zgłaszana:

Osoba do kontaktu:

Dane firmy (nieobowiązkowe dla osób prywatnych)