Formularz Zgłoszeniowy

Szkolenie: Samochód w firmie w ujęciu podatkowym. Korzyści, zagrożenia, regulacje i planowane zmiany od 2019 roku

Data szkolenia: 2018-05-24
Kod szkolenia:

Osoba zgłaszana:

Osoba do kontaktu:

Dane firmy (nieobowiązkowe dla osób prywatnych)