Formularz Zgłoszeniowy

Szkolenie: PODATEK VAT - praktyka 2017 i planowane zmiany na 2018 rok

Data szkolenia: 2017-12-14
Kod szkolenia:

Osoba zgłaszana:

Osoba do kontaktu:

Dane firmy (nieobowiązkowe dla osób prywatnych)