Formularz Zgłoszeniowy

Szkolenie: Split payment a Faktury i e-faktury 2018/2019

Data szkolenia: 2018-06-13
Kod szkolenia:

Osoba zgłaszana:

Osoba do kontaktu:

Dane firmy (nieobowiązkowe dla osób prywatnych)