Formularz Zgłoszeniowy

Szkolenie: Świadczenie usług krajowych oraz eksport i import usług w polskim systemie VAT – 2019

Data szkolenia: 2018-12-05
Kod szkolenia:

Osoba zgłaszana:

Osoba do kontaktu:

Dane firmy (nieobowiązkowe dla osób prywatnych)