Formularz Zgłoszeniowy

Szkolenie: Świadczenie usług krajowych oraz eksport i import usług w polskim systemie VAT – 2019

Data szkolenia: 2018-11-23
Kod szkolenia:

Osoba zgłaszana:

Osoba do kontaktu:

Dane firmy (nieobowiązkowe dla osób prywatnych)