Formularz Zgłoszeniowy

Szkolenie: Skuteczny menedżer - Poziom I

Data szkolenia: 2018-02-19 - 2018-02-20
Kod szkolenia:

Osoba zgłaszana:

Osoba do kontaktu:

Dane firmy (nieobowiązkowe dla osób prywatnych)