Formularz Zgłoszeniowy

Szkolenie: Skuteczny menedżer - Poziom I

Data szkolenia: 2017-12-21 - 2017-12-22
Kod szkolenia:

Osoba zgłaszana:

Osoba do kontaktu:

Dane firmy (nieobowiązkowe dla osób prywatnych)