Formularz Zgłoszeniowy

Szkolenie: MICROSOFT EXCEL OD PODSTAW – WYKORZYSTANIE ARKUSZA KALKULACYJNEGO W BIZNESIE

Data szkolenia: 2018-07-05 - 2018-07-06
Kod szkolenia:

Osoba zgłaszana:

Osoba do kontaktu:

Dane firmy (nieobowiązkowe dla osób prywatnych)