Formularz Zgłoszeniowy

Szkolenie: Wczoraj kolega - dziś podwładny czyli nowo mianowany manager

Data szkolenia: 2018-03-22 - 2018-03-23
Kod szkolenia:

Osoba zgłaszana:

Osoba do kontaktu:

Dane firmy (nieobowiązkowe dla osób prywatnych)