Formularz Zgłoszeniowy

Szkolenie: Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi - po zmianach Kodeksu Pracy 2019

Data szkolenia: 2020-08-25
Kod szkolenia:

Osoba zgłaszana:

Osoba do kontaktu:

Dane firmy (nieobowiązkowe dla osób prywatnych)