Formularz Zgłoszeniowy

Szkolenie: Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi - warsztaty dla specjalistów HR, komisji antymobbingowych i rzeczników zaufania.

Data szkolenia: 2018-11-16
Kod szkolenia:

Osoba zgłaszana:

Osoba do kontaktu:

Dane firmy (nieobowiązkowe dla osób prywatnych)