Formularz Zgłoszeniowy

Szkolenie: Mierniki personalne - Praktyczne warsztaty z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel

Data szkolenia: 2018-04-23 - 2018-04-24
Kod szkolenia:

Osoba zgłaszana:

Osoba do kontaktu:

Dane firmy (nieobowiązkowe dla osób prywatnych)