Formularz Zgłoszeniowy

Szkolenie: Systemy Ocen Pracowniczych - przygotowanie i stosowanie

Data szkolenia: 2017-12-13 - 2017-12-14
Kod szkolenia:

Osoba zgłaszana:

Osoba do kontaktu:

Dane firmy (nieobowiązkowe dla osób prywatnych)