Formularz Zgłoszeniowy

Szkolenie: Planowanie i analiza szkoleń pracowników - Narzędzia dla działu personalnego z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel

Data szkolenia: 2018-03-26
Kod szkolenia:

Osoba zgłaszana:

Osoba do kontaktu:

Dane firmy (nieobowiązkowe dla osób prywatnych)