Formularz Zgłoszeniowy

Szkolenie: Ochrona Danych Osobowych w Dziale HR - Reforma RODO

Data szkolenia: 2018-07-17
Kod szkolenia:

Osoba zgłaszana:

Osoba do kontaktu:

Dane firmy (nieobowiązkowe dla osób prywatnych)