Formularz Zgłoszeniowy

Szkolenie: RODO i dokumentacja pracownicza po zmianach w 2019 r.

Data szkolenia: 2018-10-15
Kod szkolenia:

Osoba zgłaszana:

Osoba do kontaktu:

Dane firmy (nieobowiązkowe dla osób prywatnych)