Formularz Zgłoszeniowy

Szkolenie: MISTRZOWSKA ROBOTA - Kompetencje skutecznego Menedżera niższego szczebla zarządzania działów produkcyjnych

Data szkolenia: 2018-02-22 - 2018-03-23
Kod szkolenia:

Osoba zgłaszana:

Osoba do kontaktu:

Dane firmy (nieobowiązkowe dla osób prywatnych)