Formularz Zgłoszeniowy

Szkolenie: Dobre praktyki rozstania z pracownikiem

Data szkolenia: 2020-08-25
Kod szkolenia:

Osoba zgłaszana:

Osoba do kontaktu:

Dane firmy (nieobowiązkowe dla osób prywatnych)