Formularz Zgłoszeniowy

Szkolenie: Zarządzanie konfliktem i trudnymi pracownikami w zespole

Data szkolenia: 2020-08-25
Kod szkolenia:

Osoba zgłaszana:

Osoba do kontaktu:

Dane firmy (nieobowiązkowe dla osób prywatnych)