Formularz Zgłoszeniowy

Szkolenie: Podatek VAT 2020 – matryca stawek, VDEK, zmiany w JPK

Data szkolenia: 2020-08-19
Kod szkolenia:

Osoba zgłaszana:

Osoba do kontaktu:

Dane firmy (nieobowiązkowe dla osób prywatnych)