Formularz Zgłoszeniowy

Szkolenie: Zmiany w zakresie PIT i ZUS w 2019 roku w kontekście Płatnika wynagrodzeń – ważne zmiany w deklaracjach ZUS

Data szkolenia: 2019-03-29
Kod szkolenia:

Osoba zgłaszana:

Osoba do kontaktu:

Dane firmy (nieobowiązkowe dla osób prywatnych)