Formularz Zgłoszeniowy

Szkolenie: Przegląd zmian podatkowych 2019

Data szkolenia: 2019-02-27 - 2019-02-28
Kod szkolenia:

Osoba zgłaszana:

Osoba do kontaktu:

Dane firmy (nieobowiązkowe dla osób prywatnych)