Formularz Zgłoszeniowy

Szkolenie: PODATEK VAT OD PODSTAW w 2018 roku (2-dniowy), czyli od należnego przez naliczony aż do deklaracji, z uwzględnieniem zmian, procedury SPLIT PAYMENT i projektu w zakresie kas fiskalnych

Data szkolenia: 2018-10-24
Kod szkolenia:

Osoba zgłaszana:

Osoba do kontaktu:

Dane firmy (nieobowiązkowe dla osób prywatnych)