Formularz Zgłoszeniowy

Szkolenie: TAKTYKI WYWIADU POZNAWCZEGO W PRAKTYCE AUDYTORSKIEJ - trening prowadzenia przesłuchań w audycie i kontroli wewnętrznej

Data szkolenia: 2018-10-26
Kod szkolenia:

Osoba zgłaszana:

Osoba do kontaktu:

Dane firmy (nieobowiązkowe dla osób prywatnych)