Formularz Zgłoszeniowy

Szkolenie: ŻYDOWSKA SZTUKA KUPIECKA - trening taktyki negocjacji zakupowych oparty na Talmudzie

Data szkolenia: 2018-08-02
Kod szkolenia:

Osoba zgłaszana:

Osoba do kontaktu:

Dane firmy (nieobowiązkowe dla osób prywatnych)