Formularz Zgłoszeniowy

Szkolenie: ADAPTACJA NOWYCH PRACOWNIKÓW czyli procedura adaptacji jako narzędzie w strategicznym zarządzaniu zasobami ludzkimi w organizacji

Data szkolenia: 2018-10-22
Kod szkolenia:

Osoba zgłaszana:

Osoba do kontaktu:

Dane firmy (nieobowiązkowe dla osób prywatnych)