Formularz Zgłoszeniowy

Szkolenie: PODATEK PIT I CIT - praktyka 2017 i uchwalone zmiany na 2018 rok. Warsztaty podatkowe. Najnowsze stanowiska i interpretacje organów skarbowych. Uporządkowanie starej wiedzy z nowej perspektywy.

Data szkolenia: 2018-08-14
Kod szkolenia:

Osoba zgłaszana:

Osoba do kontaktu:

Dane firmy (nieobowiązkowe dla osób prywatnych)