Formularz Zgłoszeniowy

Szkolenie: Lista płac 2018 - omówienie trudnych przypadków. Uchwalone i planowane zmiany w ZUS i płacach na rok 2018

Data szkolenia: 2018-05-24
Kod szkolenia:

Osoba zgłaszana:

Osoba do kontaktu:

Dane firmy (nieobowiązkowe dla osób prywatnych)