Formularz Zgłoszeniowy

Szkolenie: Skuteczny, nowoczesny Menedżer

Data szkolenia: 2018-06-14 - 2018-06-15
Kod szkolenia:

Osoba zgłaszana:

Osoba do kontaktu:

Dane firmy (nieobowiązkowe dla osób prywatnych)