Formularz Zgłoszeniowy

Szkolenie: Strategiczna Karta Wyników (Balanced Scorecard) jako narzędzie pracy menedżera

Data szkolenia: 2018-03-12 - 2018-03-13
Kod szkolenia:

Osoba zgłaszana:

Osoba do kontaktu:

Dane firmy (nieobowiązkowe dla osób prywatnych)