Formularz Zgłoszeniowy

Szkolenie: Zarządzanie strategiczne

Data szkolenia: 2018-03-12 - 2018-03-13
Kod szkolenia:

Osoba zgłaszana:

Osoba do kontaktu:

Dane firmy (nieobowiązkowe dla osób prywatnych)