Formularz Zgłoszeniowy

Szkolenie: Prawo ubezpieczeń społecznych w teorii i praktyce-aktualne problemy, korekta deklaracji ZUS, zmiany podlegania ZUS i zasiłkach od 2018, 2019, e-zwolnienia, jedno konto dla płatności, inne zagadnienia w praktyce

Data szkolenia: 2018-11-20
Kod szkolenia:

Osoba zgłaszana:

Osoba do kontaktu:

Dane firmy (nieobowiązkowe dla osób prywatnych)