Formularz Zgłoszeniowy

Szkolenie: ZUS i płace 2017/2018 - Prawo ubezpieczeń społecznych w teorii i praktyce – aktualne problemy, korekta deklaracji ZUS, zmiany w zasadach podlegania ZUS i zasiłkach od 2017, e-zwolnienia, jedno konto dla płatności, inne zagadnienia w praktyce

Data szkolenia: 2018-05-23
Kod szkolenia:

Osoba zgłaszana:

Osoba do kontaktu:

Dane firmy (nieobowiązkowe dla osób prywatnych)