Formularz Zgłoszeniowy

Szkolenie: Funkcjonowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w obrocie gospodarczym – od założenia po likwidację, ze szczególnym uwzględnieniem problemów księgowych i podatkowych. Odpowiedzialność zarządu a odpowiedzialność księgowych.

Data szkolenia: 2018-11-20
Kod szkolenia:

Osoba zgłaszana:

Osoba do kontaktu:

Dane firmy (nieobowiązkowe dla osób prywatnych)