Formularz Zgłoszeniowy

Szkolenie: XVII Kongres Rachunkowości Finansowej - Warszawa

Data szkolenia: 2018-11-28 - 2018-11-30
Kod szkolenia:

Osoba zgłaszana:

Osoba do kontaktu:

Dane firmy (nieobowiązkowe dla osób prywatnych)