Formularz Zgłoszeniowy

Szkolenie: Myślenie analityczne - techniki zwiększania kreatywności i twórczego myślenia

Data szkolenia: 2018-03-05 - 2018-03-06
Kod szkolenia:

Osoba zgłaszana:

Osoba do kontaktu:

Dane firmy (nieobowiązkowe dla osób prywatnych)