Formularz Zgłoszeniowy

Szkolenie: Analizy w dziale personalnym - praktyczne warsztaty z wykorzystaniem Excela

Data szkolenia: 2018-03-26
Kod szkolenia:

Osoba zgłaszana:

Osoba do kontaktu:

Dane firmy (nieobowiązkowe dla osób prywatnych)