Formularz Zgłoszeniowy

Szkolenie: MS EXCEL DLA HR – WYKORZYSTANIE ARKUSZA KALKULACYJNEGO W PRACY DZIAŁU HR – 2-DNIOWE WARSZTATY

Data szkolenia: 2018-03-26 - 2018-03-27
Kod szkolenia:

Osoba zgłaszana:

Osoba do kontaktu:

Dane firmy (nieobowiązkowe dla osób prywatnych)